Начало | Транслитерация на Латиница

Транслитерация на Латиница

 

 
Българска азбука Латинска версия
А, а A, a
Б, б B, b
В, в V, v
Г, г G, g
Д, д D, d
Е, е E, e
Ж, ж Zh, zh
З, з Z, z
И, и I, i
Й, й Y, y
К, к K, k
Л, л L, l
М, м M, m
Н, н N, n
О, о O, o
П, п P, p
Р, р R, r
С, с S, s
Т, т T, t
У, у U, u
Ф, ф F, f
Х, х H, h
Ц, ц Ts, ts
Ч, ч Ch, ch
Ш, ш Sh, sh
Щ, щ Sht, sht
Ъ, ъ A, a
Ь, ь Y, y
Ю, ю Yu, yu
Я, я* Ya, ya


Буквеното съчетание "дж" се изписва и предава на латиница като "dzh"

Буквеното съчетание "дз" се изписва и предава на латиница като "dz"

Буквеното съчетание "ьо" се изписва и предава на латиница като "yo"

Буквеното съчетание "йо" се изписва и предава на латиница като "yo"

* Буквеното съчетание "ия", когато е в края на думата, се изписва и предава чрез "ia"

 

назад в Цени